PRESENTACIÓ
OBJECTIUS
PROJECTES
EXPERIÈNCIA
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONTACTAR
 
L’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi és una associació fundada l’any 1999 amb la finalitat de potenciar la comunicació entre els pobles treballant des de la diversitat cultural i lingüística i, per tant, des de la interacció.

L’adquisició d’una llengua i l’assimilació d’una cultura aliena pot esdevenir un fet traumàtic si no es fa de la manera adequada. El procés d’aprenentatge s’ha de fer en un clima natural, no pas forçat, cosa que depèn del fet de dissenyar una política d’educació socialment integradora i culturalment conciliadora.

Això representa un gran repte que cal afrontar des de la qualitat i des de la seguretat; la seguretat de saber que la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions són prou sòlides per aconseguir el seu arrelament entre els nous ciutadans, des de la tolerància, des de la participació i des de la comprensió. Per aconseguir això cal posar al seu abast els mitjans necessaris. Mitjans pensats i dissenyats per a ells, des de la seva pròpia identitat i des del seu bagatge cultural. És necessari que es reconegui i es valori la cultura de l’altre per assolir el reconeixement de la seva identitat com a persona dins la societat d’acollida.

A l’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi treballem pel benestar de tota la comunitat i perquè la influència lingüística i cultural dels nous col·lectius no solament no interfereixi en la nostra llengua d’una manera no desitjada, sinó que la reforci i l’enriqueixi, una vegada més.

 

PresentacióObjectiusProjectesExperiènciaEnllaços d'interésContactar