PRESENTACIÓ
OBJECTIUS
PROJECTES
EXPERIÈNCIA
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONTACTAR
Educar en la diversitat
Projectes

És un dels projectes en què treballa l’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi. Està basat en el disseny i l’elaboració d’una col·lecció de materials educatius per facilitar la integració de les persones nouvingudes, des de la tolerància i des del respecte de totes les cultures.

Aquesta col·lecció consta d’una sèrie de materials en diferents suports (llibre, disc compacte, xarxa...) que pren com a inici les franges més petites d’edat fins a arribar als adults, de manera que permet a l’usuari de qualsevol edat iniciar-se amb el vocabulari més bàsic que regeix la vida quotidiana per després avançar en comprensió i en continguts.

Els nostres materials són una eina d’aprenentatge d’ús divers, de manera que està adreçada, en primer lloc, al professorat i als infants i joves nouvinguts en edat escolar. En segon lloc, a les famílies d’aquests alumnes, perquè puguin participar en l’aprenentatge dels fills i fer-ne un seguiment, com qualsevol mare o pare del nostre país. Aquest punt, el valorem especialment, ja que així les famílies poden establir vincles de comunicació i de confiança amb l’escola. En tercer lloc, a les persones adultes interessades a aprendre la nostra llengua o interessades en l’aprenentatge de segones llengües.

Per les seves característiques, és una eina útil no solament per a les classes de reforç amb el nou alumnat, sinó com a material que aquest alumnat específic pot treballar amb tot el grup classe, ja que el seu contingut segueix les directrius del currículum d’educació primària en l’àrea del coneixement del medi natural, social i cultural, i gràcies a l’existència de diferents versions idiomàtiques amb un mateix contingut. A més, està pensada específicament per a aquest alumnat i des del seu propi bagatge cultural. Això facilita l’aprenentatge de la llengua d’una manera natural, sense separar l’escolar del seu grup classe i, per tant, augmenta la seva autoestima i la seva confiança.

Els materials elaborats per l’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi estan avalats pel Centre UNESCO de Catalunya.

Enllaç destacat : LinguapaxEls llibres de la Nur
Diccionari il·lustrat àrab-català i el Diccionario ilustrado árabe-español
Diccionari català-àrab, català-xinès, català-urdú (versió per a internet)
Diccionari català-aranès (versió per a internet)

a dalt
Hola Nur :: La Nur aprèn

Versió català - àrab
interiors 1 :: 2 :: 3

Versió català - romanès
interiors 1 :: 2 :: 3


Versió català - urdú
interiors 1 :: 2 :: 3


Versió català - amazic
interiors 1 :: 2 :: 3
Versió català - xinès
interiors 1 :: 2 :: 3
Versió català - wòlof
interiors 1 :: 2 :: 3

Els llibres de la Nur és una col·lecció de llibres il·lustrats bilingües, en català i en les llengües dels col·lectius majoritaris de persones immigrades. L’objectiu d’aquesta col·lecció és facilitar l’aprenentatge de la llengua i de la cultura catalanes als nous ciutadans, mitjançant unes eines dissenyades per satisfer les seves necessitats i afavorir una integració ràpida en l’àmbit escolar.

Els continguts d’Els llibres de la Nur es corresponen amb el cicle inicial de primària en l’àrea de coneixement del medi. Amb una edició molt acurada, cada una de les il·lustracions va acompanyada de la paraula en català i de la paraula en l’idioma de la comunitat a la qual ens adrecem. Això ajuda l’usuari a aprendre més fàcilment la nova llengua ja que té el suport de la seva pròpia, a la vegada que li confereix confiança en ell mateix perquè se sent identitàriament valorat.

A més de la terminologia corresponent a cada il·lustració, s’incorpora diversos apartats: “Conceptes associats”, on es treballen sinònims, antònims, adverbis o petites referències relacionades amb el tema; l’apartat “Accions”, on es treballen els verbs relacionats amb el tema proposat, i l’apartat “I també...”, que introdueix petits complements. Aquests apartats faciliten l’adquisició ràpida de vocabulari i permeten que el professorat hi desenvolupi diverses activitats complementàries.

Els oasis

Al final de cada centre d’interès hi ha un apartat de nom “Oasi”. El seu contingut representa un descans i s’aprofita per treballar d’una manera més lúdica i refrescant festes, tradicions o aspectes socials i de convivència. Cada “Oasi” se centra en un tema concret, i va acompanyat d’altres elements del llenguatge oral, com ara jocs verbals, que sempre fan referència a la tradició concreta que es proposa.

En total representen més de 800 entrades en cada una de les llengües. Cada versió idiomàtica està culturalment adaptada a la seva comunitat, tant el tema de la família com els oasis. Els oasis recullen les nostres festes i tradicions alhora que destaquen aquelles festes i tradicions de les altres comunitats buscant sempre els nexes d’unió.


Veure

Guía didàctica
Descàrrega de documents en pdf

Amb la col·laboració de:

Distribueix:

a dalt
Diccionari il·lustrat àrab-català :: Diccionario ilustrado árabe-español

El Diccionari il·lustrat àrab-català i el Diccionario ilustrado árabe-español són un recurs fàcil i divertit per iniciar-se en l’aprenentatge de qualsevol d’aquestes llengües.

Per facilitar l’aprenentatge, els llibres estan dividits en 12 centres d’interès relacionats amb el vocabulari bàsic necessari per desenvolupar-se en les necessitats diàries. Cadascuna de les paraules s’acompanya d’una il·lustració i de la grafia en totes dues llengües, respectivament.

En cada un dels centres d’interès hi ha elements propis de la cultura àrab, de manera que és fàcil per als pares i per als educadors treballar aspectes de la diversitat cultural.

A les pàgines centrals hi ha un glossari dividit en quatre columnes amb tot el vocabulari que, d’esquerra a dreta, representen:

· la paraula en català o en espanyol;
· la seva pronunciació fonètica escrita en grafia àrab;
· la pronunciació fonètica del terme àrab escrita en caràcters llatins;
· la paraula àrab.

L’edició acurada i les il·lustracions a tot color fan que aquests diccionaris siguin una eina atractiva i destinada a qualsevol edat.

a dalt
Diccionari català-àrab,català-urdú, català-xinès (versió per a internet

CATALÀ-ÀRABCATALÀ-XINÈSCATALÀ-URDÚ
Versió per a Internet del Diccionari il·lustrat català-àrab i de les seves adaptacions idiomàtiques en llengües urdú i xinesa.

Per elaborar les diferents versions s’han substituït els elements culturals àrabs pels elements propis de la cultura pakistanesa i de la cultura xinesa, de manera que es donen a conèixer elements com ara roba, estris de cuina o menjars de la cultura originària. Això potencia l’autoestima de l’usuari, que se sent identificat amb el material amb el qual se li ensenya la nostra llengua, i alhora permet el treball de la diversitat cultural a l’aula.

Una altra característica important és que aquestes versions inclouen locució en català i en l’idioma corresponent, de manera que és més fàcil memoritzar i entendre cada paraula.

www.edu365.com/eso/acollida/index.htm

a dalt
Diccionari català-aranès (versió per a Internet)

CATALÀ-ARANÈS
Seguint la dinàmica dels altres diccionaris, aquesta versió català-aranès ens mostra elements propis de la cultura de la Val d’Aran i també s’acompanya de la locució de tot el vocabulari.

www.edu365.com/primaria/muds/aranes/dic/index.htm

Projectes a dalt
PresentacióObjectiusProjectesExperiènciaEnllaços d'interésContactar